Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy się nie mylą (Sokrates)

Filozofia

Filozofia

Arystoteles: Kategorie i hermeneutyka, PWN, 1975

Cicero M.T.: Pisma filozoficzne, PWN, 1960

From E.: Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa, 1978

Gadamer H.-G.:Rozum ,słowo, dzieje, PIW, Warszawa, 1979

Hegel G.W.F.: Fenomenologia ducha, PWN, 1963

Heideger M.: Budować , mieszkać , myśleć. Zbiór Esejów, 1977

Huizinga J.: Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury, Czytelnik ,Warszawa, 1985

Husserl E.: Idee czystej fenomenologii i fenomenologii fizyki, PWN, 1974

Jung C.G.: Archetypy i symbole, Czytelnik, Warszawa, 1976

Kant I.: Krytyka czystego rozumu, PWN, 1972

Kierkergaard S.: Albo-Albo, PWN, 1976

Kierkergaard S.: Bojaźń i drżenie . Choroba na śmierć, PWN, 1972

Ockham W.: Suma logiczna, PWN, 1976

Popper K.: Facts, Standards and Truth. A Furter Criticismof Rlativism, Open Society, London, 1973

Popper K.: Philosophy and Physics, Oxford, 1974

Russell B.: Mój rozwój filozoficzny, PWN, 1971

Teilhard de Chardin: Zarys wszechświata personalistycznego, PAX, Warszawa,1985

 

 oraz wiele wiele innych

 

Bawmy się w filozofię!

Będziemy lepsi, mądrzejsi i bardziej tolerancyjni.

Zrozumiemy prawa, które nami rządzą, i o których nic nie wiedzieliśmy.